Informatie

Over ons

De toenemende vergrijzing stelt de medische zorg voor grote uitdagingen:
er komen steeds meer ouderen en steeds minder zorgprofessionals.

Bovendien is de geneeskunde tot op heden onvoldoende toegerust voor het leveren van effectieve en doelmatige medische zorg gericht op behoud van kwaliteit van leven en zelfredzaamheid van ouderen. Het zorgsysteem is gefragmenteerd ingericht, waardoor continuïteit van medische zorg in het gedrang is.

Het “LUMC Centrum voor Ouderengeneeskunde” (LCO)is een hechte samenwerking tussen specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, internisten-ouderengeneeskunde, biologen en onderzoekers van verschillende afdelingen in het LUMC.

Onze Missie

Het “LUMC Centrum voor Ouderengeneeskunde” (LCO) ontwikkelt, onderzoekt, levert en onderwijst passende medische zorg voor ouderen: “lijnloze”, geïntegreerde en duurzame medische zorg, gericht op kwaliteit van leven en zelfredzaamheid, voor gezonde ouderen en ouderen met een ziekte of beperking.

Onder passende zorg verstaan we:

 • passend bij situatie en doelen van individuele ouderen, gericht op kwaliteit van leven en zelfredzaamheid;
 • passend bij meest actuele en relevante wetenschappelijke kennis; daar waar deze kennis ontbreekt wordt wetenschappelijk onderzoek opgezet en uitgevoerd;
 • passend voor zorgprofessional;
 • passend bij het zorgsysteem, dat wordt ingericht om continuïteit van zorg te waarborgen;
 • passend bij de maatschappelijke opgave dat de zorg duurzaam moet worden ingericht met het oog op krimpende budgetten en arbeidsmarkt.

Hoe gaan we dit realiseren?

Om dit te realiseren heeft het “LUMC Centrum voor Ouderengeneeskunde” (LCO) de volgende aanpak :

 • Binnen het LCO werken medische professionals uit eerstelijn, verpleeghuis en ziekenhuis ‘lijnloos’ en intensief samen.
 • Het LCO werkt vanuit een brede academische basis: onderzoek, onderwijs, opleiden, zorg(innovatie). Deze kerntaken werken nauw samen.
 • Binnen het LCO zijn ouderen de belangrijkste samenwerkingspartner en co-creator; ouderen zijn uitgangspunt en aanjager van de vormgeving en implementatie van passende zorg. De patient journey van ouderen met ziekte zijn een belangrijk startpunt.
 • Binnen het LCO werken medische professionals nauw samen met de allerslimste experts.
 • Het LCO draagt actief bij aan implementatie van kennis over goede medische zorg voor ouderen in de praktijk.
 • Het wetenschappelijk onderzoek van LCO heeft uitstekende wetenschappelijk impact én maatschappelijke impact.
 • Het LCO betrekt jeugdig talent van studenten en AIOS bij alle werkzaamheden.
 • Het LCO is inclusief.

Doelen

Zorg: het LCO ontwikkelt en implementeert innovatieve zorgconcepten voor passende zorg voor ouderen en geeft antwoord op vragen zoals in het IZA omschreven (thema’s: transmuraal, eHealth, waardegedreven zorg, continuïteit van zorg).

Onderwijs: Alle in het LUMC opgeleide artsen bezitten de kennis en competenties om passende zorg te leveren aan oudere patiënten, altijd en overal (Cur Geneeskunde). Zorg voor de oudere patiënt wordt door de afgeleverde artsen ervaren als zinvol, interessant en voldoening gevend. Daarnaast leidt het LUMC professionals op – van wetenschappers tot beleidsmakers – die de uitdaging maatschappelijk en wetenschappelijk de baas kunnen (Master V&A, BW, etc).
Opleiding en nascholing: de (postacademische) opleiding van artsen over ouderengeneeskunde wordt interprofessioneel vormgegeven en gericht op de individuele behoeften van de patiënt.

Wetenschap: het LCO speelt een internationale toonaangevende rol in het opzetten en uitvoeren van impactvol onderzoek naar veroudering en passende zorg voor ouderen. Het onderzoek draagt bij aan het vormgeven van passende zorg voor ouderen. Het LCO heeft een studiecentrum gespecialiseerd in ondersteuning en uitvoering van onderzoek bij ouderen thuis, in ziekenhuis of verpleeghuis.