Onderzoek

Overzicht van onderzoeken

Op deze pagina vindt u een overzicht van lopende onderzoeken van het LCO. Klik op de link voor meer informatie over een onderzoek. Bent u als oudere geinteresseerd om informatie te krijgen en eventueel aan toekomstige studies deel te nemen? Meldt u dan aan: klik hier.
Let op: het overzicht hieronder wordt nog aangevuld!

Logo Omschrijving Looptijd
FRIDAY Het doel van de FRIDAY-studie om beter te begrijpen wat acute zorgproblemen zijn, waarom ze optreden en of, en hoe, ze eerder opgemerkt zouden kunnen worden 2023 –