Lopende studies

Overzicht van onderzoeken

Op deze pagina vindt u een overzicht van lopende onderzoeken van het LCO. Klik op het logo voor meer informatie over een onderzoek. Bent u als oudere geinteresseerd om informatie te krijgen en eventueel aan toekomstige studies deel te nemen? Meldt u dan aan: klik hier.

Let op: het overzicht hieronder wordt nog aangevuld!

Logo Omschrijving Looptijd
FRIDAY Het doel van de FRIDAY-studie om beter te begrijpen wat acute zorgproblemen zijn, waarom ze optreden en of, en hoe, ze eerder opgemerkt zouden kunnen worden 2023 –
OP TIJD Op welk tijdstip van de dag kunnen we het beste bewegen? Dat is de centrale vraag van de OP TIJD studie (ouderen OP TIJD in beweging). 2023 –
TINO De TINO studie bestudeert de immuniteit van ouderen tegen virus-infecties in de neus. 2022 –
TENT De TENT studie bestudeert hoe ouderen de best passende ingrijpende behandeling in het ziekenhuis krijgen. 2015 –
APOP De APOP studie bestudeert en verbetert de gevolgen van een bezoek aan de Spoedeisende Hulp van ouderen. 2014 –

Publicaties van LCO

Het LUMC Centrum voor Ouderengeneeskunde (LCO) publiceert regelmatig (wetenschappelijke) artikelen over het werkgebied van het Centrum.

Alle publicaties zijn op deze pagina te vinden.