FRIDAY

FRIDAY Study

‘Dokter, zo kunnen we het weekend niet in!’

Friday Cropped
De meeste ouderen wonen zo lang mogelijk thuis, ook als de gezondheid kwetsbaarder wordt. Bij deze kwetsbare, thuiswonende ouderen kan het gebeuren dat er vrij acuut een situatie ontstaat waarbij het thuis niet meer gaat. Er is dan meer zorg nodig omdat iemand het thuis niet meer redt.

In deze situaties schakelen ouderen en hun naaste(n) vaak de hulp in van de huisarts of andere zorgverleners: ‘Dokter, zo kunnen we het weekend niet in’, of ‘Dokter, zo gaat het niet thuis.’

Er bestaan verschillende termen die gebruikt worden om deze situatie te omschrijven, bijvoorbeeld ‘acuut zorgprobleem’, ‘acute zorgvraag’ of ‘het vrijdagmiddagconsult’. Wij gebruiken hier de term acuut zorgprobleem.

Bij deze acute zorgproblemen blijkt vaak dat er meer en andere zorg nodig is. Deze situatie is stressvol voor alle betrokkenen, er is weinig tijd en rust, en dus is het lastig een goede oplossing te regelen. Daarom is een acuut zorgprobleem voor iedereen een ongewenste situatie. Toch is hierover nog weinig bekend.

Daarom is het doel van de FRIDAY-studie om beter te begrijpen wat acute zorgproblemen zijn, waarom ze optreden en of, en hoe, ze eerder opgemerkt zouden kunnen worden. De studie is begin 2024 van start gegaan met de vragenlijst studie onder zorgverleners.

Meer informatie:

Onderzoeksteam FRIDAY-studie

Drs. Dolly Haselager, junior onderzoeker
Dr. Rosalinde Poortvliet, senior onderzoeker en huisarts
Dr. Hedwig Vos, senior onderzoeker en huisarts
Prof. dr. Jacobijn Gussekloo, hoogleraar eerstelijnsgeneeskunde